Joseph P. Chu Fellowship Award

Given to a graduate student with scholarly potential and excellence who is pursuing an advanced degree in environmental engineering.

Recipients

2019
Kyungyeon Ra

2018
Mian Wang
Soohyun Yang

2017
Mahsa Modiri Gharehveran
Jihyun Kim
Zhe Sun

2016
Mahsa Modiri Gharehveran
Maryam Salehi Esfandarani
Zhe Sun
Kyungmin Sung

2015
Kun Huang
Sadia Jame
Zhe Sun
Yingcan Zhao

2014
Somayeh Beigzadeh Milani
Hsin-se Hsieh
Tululope Omotoso
Zhe Sun
Mian Wang

2013
Hsin-se Hsieh
Mehrnaz Zare Afifi

2012
Yousra Ahmed
Jorge Alfonso
Yang He
Leila Nyberg
Zhe Sun
Shih-Chi Weng

2011
Muriel Nacar

2010
Chia-Ying Chen
Wen Zhang

2009
Leila Nyberg