Kursat Esat Alyamac

Visiting Associate Professor of Civil Engineering, Purdue University

Welcome

I am an Associate Professor of Civil Engineering working in concrete, concrete durability and fracture mechanics of concrete. I have researched and taught about concrete and reinforced concrete ın Firat University / Elazig / TURKEY. Now my current focus in Purdue is on relationship between strength and durability properties of concrete. A great honour and pleasure to be with Prof. W. J. Weiss and Prof. J. Olek in Pankow Lab. Kürşat Esat ALYAMAÇ...

Address:
Purdue University
School of Civil Engineering
550 Stadium Mall Drive
West Lafayette, IN 47907-2051
 
           kealyamac@firat.edu.tr
           kealyamac@gmail.com
 
Office: HAMP G144
 
Education:

Ph.D., Civil Engineering, Firat University, ELAZIG, TURKEY, 2008.
MSc., Civil Engineering, Firat University, ELAZIG, TURKEY, 2004.

You can find me on Researchgate , Google Scholar , Firat University

Publications:

A.

 1. İnce, R. and Alyamaç, K.E., (2008) Determination of fracture parameters of concrete based on water-cement ratio, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 15(1), 14-22.
 2. Alyamaç, K.E. and İnce, R., (2009) A Preliminary Concrete Mix Design for SCC with Marble Powders, Construction and Building Materials, 23, 1201-1210.
 3. Açıkgenç, M., Ulaş, M., and Alyamaç, K.E., (2015) Using an Artificial Neural Network to Predict Mix Compositions of Steel Fiber-Reinforced Concrete, Arabian Journal for Science and Engineering, 40(2), 407-419, DOI 10.1007/s13369-014-1549-x.
 4. İnce, R., Gör, M., Eren, M.E. and Alyamaç, K.E., (2015) The Effect of Size on the Splitting Strength of Cubic Concrete Members, Strain, 51, 135-146, DOI: 10.1111/str.12127.
 5. Alyamaç, K.E., Aydın, A.B., (2015) Concrete Properties Containing Fine Aggregate Marble Powder, KSCE Journal of Civil Engineering, x, 1-9, DOI 10.1007/s12205-015-0327-y.
 6. İnce, R., Gör, M., Alyamaç, K.E. and Eren, M.E. (2015) Mulfi-fractal scaling law for Split Strength of Concrete Cubes, Magazine of Concrete Research, DOI: 10.1680/macr.15.00070.
 7. Burak Yön, Erkut Sayın, Yusuf Calayır, Zülfü Çınar Ulucan, Mehmet Karataş, Hümeyra Şahin, Kürşat Esat Alyamaç and Abdullah Tevfik Bildik, Lessons learned from recent destructive Van-Turkey earthquakes, Earthquakes and Structures (accepted).

        B.

 1. Alyamaç, K.E. and İnce, R., October, A Prediction Formula For Fracture Toughness of Concrete, 7th Internatıonal Fracture Conferance, Volume 1, 213-222, 19-21 Ekim 2005, Kocaeli University.
 2. İnce R., Fırat M., ve Alyamaç K. E., Türk Çimentolarının Kırılma Parametrelerinin Değerlendirilmesi/Determination Of Fracture Parameters Of Turkish Cements, 7. Uluslararası Kırılma Konferansı, Cilt 2,1043-1052,19-21 Ekim 2005, Kocaeli Üniversitesi.
 3. Alyamaç, K.E. ve İnce, R., Study on the Usibility of Waste Marble Mud in Self-Compacting Concrete as a Powder Material, TÇMB 3rd International Symposium Sustainability ın Cement and Concrete, Volume 2, 821-832, 21-23 May 2007, Istanbul, Turkey (in Turkish).
 4. Alyamaç, K.E. ve İnce, R., Kür Süresinin Betonun Kırılma Parametreleri Üzerine Etkisi, 8th International Fracture Conferance, 600-609, 7-9 Kasım 2007, İstanbul.
 5. Alyamaç, K. E. ve İnce R., Geleneksel Betonda Nem Oranı-Kırılma Parametreleri İlişkisinin Belirlenmesi, 8th International Fracture Conferance, 634-643, 7-9 Kasım 2007, İstanbul.
 6. Alyamaç K.E., Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi: Kendiliğinden Yerleşen Beton Örneği, Türkiye 21. Uluslar arası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 107-116, 6-8 Mayıs 2009, Antalya.
 7. Alyamaç K.E., ve Erdoğan A.S., Türkiye’de İl Belediyelerinin Depreme Dayanıklı Yapı Çalışmaları İle İlgili Bir Çalışma, Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, 188-208, 1-2 Ekim 2009, Sakarya.
 8. Alyamaç, K.E., and İnce, R., Investigation of Self-Compacting Concrete by the Size Effect Fracture Model, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 131, 27-30 September 2010, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
 9. Alyamaç, K.E., and İnce, R., The Effect of Powder Admixture Type and Maximum Aggregate Size on Self-Compacting Concrete Characteristics, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 132, 27-30 September 2010, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
 10. Alyamaç, K.E., and İnce, R., Investigation of Self-Compacting Concrete by Using Fracture Mechanics Methods, International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 62, 19-21 May 2011, EPOKA University, Tirana, ALBANIA.
 11. Alyamaç, K.E., ve İnce, R., Mermer Tozu ile Üretilmiş Kendiliğinden Yerleşen Betonların Kırılma Parametreleri, 9. Uluslar arası Kırılma Konferansı Bildiriler Kitabı, 301-312, 19-21 Ekim 2011, İstanbul.
 12. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E. ve İnce, R., Mermer Tozu İle Üretilmiş Kendiliğinden Yerleşen Betonların Dayanım Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Belirlenmesi, International Construction Congress 2012 (ICONC2012), 530-537, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 13. Açıkgenç, M., Arazsu, U., ve Alyamaç, K.E., Farklı Karışım Oranlarına Sahip Polipropilen Lifli Betonların Dayanım Ve Durabilite Özellikleri, International Construction Congress 2012 (ICONC2012), 515-529, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 14. Şahin, H., Alyamaç, K.E. ve Erdoğan, A.S., Perdeli Çerçeveli Yapılarda Zemin Sınıfı Ve Kat Adedi Dikkate Alınarak Gerekli Perde Oranının Tespiti, International Construction Congress 2012 (ICONC2012), 73-85, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 15. Şahin, H., Tor, H., ve Alyamaç, K.E., Bina Oturum Alanı İle Deprem Dayanımı, Şehircilik Ve Yapı Maliyeti İlişkisi, International Construction Congress 2012 (ICONC2012), 411-421, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 16. Şahin, H., Alyamaç, K.E. ve Erdoğan, A.S., Investigation of Dynamic Shear Amplification of Cantilever Wall Systems, 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 12, 23-25 May 2013, Epoka University, Tirana, Albania.
 17. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E. ve Ulucan, Z.Ç., Fresh and Hardened Properties of Steel Fiber Reinforced Concrete Produced With Fibers of Different Lengths and Diameters, 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 68, 23-25 May 2013, Epoka University, Tirana, Albania.
 18. Alyamaç, K.E., and İnce, R., Investigation of Fracture Parameters of Self-Compacting Concrete Produced with Marble Powder by Peak-Load Method, Third International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies (SCMT3), 18-21 August 2013, Kyoto, Japan.
 19. İnce, R., ve Alyamaç, K.E., Betonun Kırılma Parametrelerinin Çentikli Küp Yarma Numuneleri ile Tayini, 10. Uluslar arası Kırılma Konferansı, 69-78, 24-26 Nisan 2014, Kayseri, Türkiye.
 20. Alyamaç, K.E., and Tuğrul, E., A Durable, Eco-Friendly and Aesthetic Concrete Work: Marble Concrete, 11th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2014), 50, 21-25 October 2014, İstanbul, Turkey.
 21. Alyamaç, K.E., Elazığ’daki Mevcut Yapı Stokunun Deprem Dayanımı Ve Gelecek Planlaması, Tarihten Günümüze Elazığ Uluslar arası Kongresi, 17-19 Kasım 2014, Elazığ, Türkiye.
 22. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E. ve Ulucan, Z.C., Relation between Splitting Tensile and Flexural Strengths of Steel Fiber-Reinforced Concrete. The International Conference on the Regeneration and Conservation of Concrete Structures (RCCS), June 1st-3rd 2015, Nagasaki, Japan.

        C.

 1. Alyamaç, K.E. ve İnce, R., (2007) Farklı Kür Metotlarının Betonun Kırılma Parametreleri Üzerine Etkisi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 347-355.
 2. Ulucan, Z.C. ve Alyamaç, K.E., (2008) A3 Düzensizliğine Sahip Yapıların Doğrusal Olmayan Kat Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1), 145-155.
 3. Alyamaç, K. E., ve İnce, R., (2008) Çelik Lif Katkılı Karo Mozaik Döşeme Kaplama Plaklarının Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Balıkesir Üniversitesi FBE Dergisi, 10(1), s. 31-45.
 4. Alyamaç K. E., Sayın E., Yön B., Cetişli F., Karataş M., Erdoğan A. S., Ülker M., Calayır Y., (2011) Observations on Damages at Buildings in the Rural Area due to the Basyurt-Karakocan (Elazig) Earthquake, Turkish Journal of Science & Technology, 6(2), 117-128.
 5. Acikgenc, M., Arazsu, U., Alyamac, K.E., (2012) Farklı Karışım Oranlarına Sahip Polipropilen Lifli Betonların Dayanım ve Durabilite Özellikleri, SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 4(3), 41-54.
 6. Acikgenc, M., Alyamac, K.E., Ince, R., (2012) Mermer Tozu İle Üretilmiş Kendiliğinden Yerleşen Betonların Dayanım Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Belirlenmesi, SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 4(3), 72-79.
 7. Şahin, H., Alyamaç, K.E. ve Erdoğan, A.S., Perdeli Çerçeveli Yapılarda Zemin Sınıfı Ve Kat Adedi Dikkate Alınarak Gerekli Perde Oranının Tespiti, SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 5(1), 74-86.

         D.

 1. İnce, R. ve Alyamaç, K.E., Agrega Tipinin Betonun Kırılma Parametreleri Üzerine Etkisi, İMO XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, 5O7-510, 15-17 Nisan 2004, İstanbul.
 2. Alyamaç, K.E. ve Erdoğan A.S., Geçmişten Günümüze Afet Yönetmelikleri ve Uygulamada Karşılaşılan Tasarım Hataları, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 707-715, 23-25 Mart 2005, Kocaeli Üniversitesi.
 3. Alyamaç, K.E. ve Ulucan Z.Ç., 2003 Bingöl Depreminden Sonra Güçlendirme İşlemlerinde Görülen Yanlışlıklar ve Öneriler, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 989-996, 23-25 Mart 2005, Kocaeli Üniversitesi.
 4. Alyamaç, K.E. ve Erdoğan, A.S., Betonarme Kirişlerde Çatlak Genişliğinin Bağlı Olduğu Faktörlerin İncelenmesi, GAP V. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Cilt2, 918-924, 26-28 Nisan 2006, Harran Üniversitesi.
 5. Alyamaç, K.E., Sayın, E., ve Ulucan, Z.Ç., Beton ve Zemin Sınıfının Yapı Maliyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi, GAP V. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Cilt2, 874-881, 26-28 Nisan 2006, Harran Üniversitesi.
 6. Alyamaç, K.E. ve İnce, R., Elektrik İletim Tesislerinin Önemi ve Güçlendirme Çalışmaları, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu 2006 (YOGS 2006), 126-135, 7-8 Aralık 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 7. Alyamaç, K.E. ve Erdoğan, A.S., Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesinde Kullanılacak Faktörler, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu 2006 (YOGS 2006), 444-451, 7-8 Aralık 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 8. Alyamaç, K.E. ve İnce, R., Karo Mozaik Döşeme Kaplama Plak Üretiminde Atık Mermer Çamurunun Kullanılabilirliği, 7. Ulusal Beton Kongresi, 437-446, 28-30 Kasım 2007, İstanbul.
 9. Alyamaç, K.E. ve Erdoğan, A.S., Şubat–2007 Sivrice-Elazığ Depremlerinden Sonra Oluşan Yapı Hasarları, Nedenleri ve Genel Yapı Durumu, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 237-248, 16-20 Ekim 2007, İTÜ, İstanbul.
 10. Alyamaç, K.E., Atık Mermer Çamuru İçin Geniş Bir Kullanım Alanı: Beton Sektörü, 3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 221-230, Maden Mühendisleri Odası, 11-12 Haziran 2009, Ankara.
 11. Alyamaç, K.E. ve Cetişli, F., Atık Mermer Tozunun Beton İçerisinde Kum İle Ter Değiştirilerek Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 488-496, Mersin Üniversitesi, 18-20 Ekim 2010, Mersin.
 12. Alyamaç, K.E., Yığma Yapıların Yaklaşık Deprem Dayanımlarının Belirlenmesinde Yeni Bir Yöntem Önerisi: Trafik Lambaları Metodu (TLM), 7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs-3 Haziran 2011, İstanbul.
 13. Alyamaç, K.E. ve İnce, R., Farklı Mineral Katkılarla Üretilen KYB’lerin Kırılma Parametrelerinin Belirlenmesi, 8. Ulusal Beton Kongresi, 5-7 Ekim 2011, İzmir.
 14. Alyamaç, K.E. ve İnce, R., Toz Katkı Tipinin Kendiliğinden Yerleşen Betonun Kırılganlığına Etkisi, XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, 5-9 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 15. Şahin, H. ve Alyamaç, K.E., Asmolen Döşeme Tipine Sahip Binaların Deprem Davranışlarının İncelenmesi, İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 64 (özetler kitabı), 22-24 Kasım 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 16. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E. ve Ulucan, Z.C., Çelik Lifli Betonların Karışım Dizaynı İçin Çoklu Grafik Önerisi, İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, s. 74 (özetler kitabı), 22-24 Kasım 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 17. Açıkgenç, M., Esen, M.E. ve Alyamaç, K.E., Çelik Lifli Kendiliğinden Yerleşen Betonların Dayanım Özelliklerinin Yapay Sinir Ağı ile Tespiti, İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, s. 108 (özetler kitabı), 22-24 Kasım 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 18. Şahin, H., Alyamaç, K.E., ve Erdoğan, A.S. Perde+Çerçeveli Sistemlerde Gerekli Perde Oranının Kat Sayısı Dikkate Alınarak Tespiti, İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 114 (özetler kitabı), 22-24 Kasım 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 19. İnce, R., ve Alyamaç, K.E., Betonun Kırılma Mekaniğinde Çentikli Küp Yarma Numunelerinin Uygulama Potansiyeli, XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 26-30 Ağustos 2013, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 20. Açıkgenç, M., Alyamaç, K.E., ve Ulucan, Z.Ç. 2015. "Mermer tozu katkılı çelik lifli betonların mekanik özellikleri", 9. Ulusal Beton Kongresi, s.399-409, 16-18 Nisan 2015, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Antalya, Türkiye.
 21. Şahin, H., Alyamaç, K.E., ve Erdoğan, A.S. Deprem Perdelerinin Yanal Otelenmesine Perde Uc Bolgesinin ve Donati Oraninin Etkisi, Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisligi Konferansı, 1205-1213, 11-15 Mayis 2015, İstanbul, TURKEY.