Xu, Yunlin

Xu, Yunlin Email: yunlin@ecn.purdue.edu Phone: 765-496-7897

Research Topics

Personal Bio

2006 Computer Science M.S., Purdue University; 2004 Nuclear Engineering Ph.D, Purdue University; 1991 Nuclear Engineering M.S.,Tsinghua University; 1990 Nuclear Engineering B.S., Tsinghua University;
Login