ME 200
THERMODYNAMICS I

 

Property Plots

 

Water:    P-v        P-v(w/ constant h lines)    P-v(w/ constant h and s lines)
             
T-v        T-v(w/ constant h lines)    T-v(w/ constant h and s lines)
              T-s        T-s(w/ constant h lines)     T-s(w/ constant v lines)
                           T-s(w/constant v and h lines)

R-22:    T-v     

R-134a:    T-v     P-v