Skip navigation

Grant (Zhi) Wang

Grant (Zhi) Wang

Instrumentation Engineer

Email: wang50@purdue.edu

Phone: +1 765 496-1439
Fax: +1 765 496-1912

Purdue University
Weldon School of Biomedical Engineering
206 S. Martin Jischke Drive
West Lafayette, IN 47907-2032