Xiaoqian (Joy) Wang

Xiaoqian (Joy) Wang

Assistant Professor of Electrical and Computer Engineering
Assistant Professor of Biomedical Engineering (courtesy)

Email: joywang@purdue.edu

Phone: (765) 494-2045
Fax:

Purdue University
School of Electrical and Computer Engineering
Electrical Engineering Building
465 Northwestern Ave.
West Lafayette, Indiana 47907-2035

Research web site: https://sites.google.com/site/joyxqwang/

Education

  • BS, Bioinformatics, Zhejiang University, 2013
  • PhD, Machine Learning, University of Pittsburgh, 2019

Research Interests

  • Machine learning
  • Bioinformatics
  • Interpretable models
  • Deep learning

Publications